Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Klášter Tatev
V 10. století žilo v klášteře asi tisíc lidí. Ve 13. století vybíral klášter daně od 680 okolních vesnic.