Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Klášter Tatev
Podle jednoho výkladu se "Tatev" překládá z arménštiny jako "dávat křídla" – když mistr stavitel dokončil své dílo, postavil se na okraj rokle, pokřižoval se a pronesl: "Ogni, Surb ta tev" ("Ať Duch svatý dá křídla!") a vrhl se do propasti. Mistrovi narostla křídla, odletěl, a klášter, který postavil, byl pojmenovaný Tatev.
Jiná verze je spojena se jménem svatého Eustathea, žáka apoštola Tadeáše, který hlásal křesťanství v Arménii. Misionář Eustatheos zde byl umučen a ve 4. století byl nad jeho hrobem postaven chrám, který posvětil Řehoř Lusavorič (sv. Řehoř Osvětitel). Zříceniny chrámu se zachovaly za hradbami pevnosti, poblíž vchodu do kláštera.