Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Verin Dvin (Horní Dvin)
Původní asyrijská kaple.
Ačkoli jsou asyrijské kostely velmi strohé a nepoužívají se v nich téměř žádné obrazy, v kapli tomu tak není – obrazy jsou zde od typicky katolických přes arménské a vyobrazení ikon až k zobrazení iráckého asyrijského patriarchy.
Do kaple chodí Asyrijci i během velkých svátků, kdy se u kaple zařezávají ovce a kohouti, kteří se pak při hostině sní.