Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Verin Dvin (Horní Dvin)
Největší asyrijská obec v Arménii – zhruba ¾ z celkového počtu 2700 obyvatel jsou Asyrijci.
Na obrázku je asyrijská abeceda v kulturním domě, který slouží i jako sídlo asyrijského spolku.
Asyrijsky se podobně jako v arabském nebo židovském písmu píše zprava doleva.
GPS 40.02338744445N 44.5907329445E