Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Dimitrov, kostel sv. Cyrila
Chačkar (arménský zdobený kamenný kříž) před kostelem. Chačkar byl vytvořen asyrijskou asociací v Rostovu nad Donem na památku 1700 let přijetí křesťanství v Arménii.