Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Dimitrov, kostel sv. Cyrila
Liturgie a bohoslužby v tomto asyrijském kostele probíhají jako v ruském pravoslaví – nechybí ani typický pravoslavný ikonostas a ikony.