Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Cachkadzor, klášter Kečaris
Ve 12.-13. století byl klášter jedním z velkých duchovních center Arménie a měl vlastní školu.
Kopule kostela byla vážně poškozena při zemětřesení v roce 1828.