Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Cachkadzor, klášter Kečaris
Kostel svatého Řehoře Osvětitele
Klášter byl sídlem arcibiskupa. Velké množství nápisů na stěnách kláštera naznačuje, že klášteru přispívali jak šlechtici, tak obyčejní farníci.