Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Gjumri – centrum arménských katolíků
Ordinariát (církevní správní jednotka) byl obnoven v roce 1991/1992 papežem Janem Pavlem II.
Zásluhu na obnově arménské katolické hierarchie a sjednocení Arménie, Gruzie a východní Evropy (Rusko, Ukrajina) do jedné diecéze měl jeden z duchovních kongregace mechitaristů, arcibiskup Nersese Ter-Nersesiana, který se stal prvním představeným této diecéze Arménské katolické církve.
O několik let později byl v Jerevanu založen seminář pro výchovu a vzdělávání kněží.
Od té doby usiloval ordinariát o výstavbu vlastní katedrály. První kroky v tomto směru učinil arcibiskup Nerses Ter-Nersesjan, v jehož díle pokračoval druhý představený, arcibiskup Nšan Gharakejan.
GPS 40.78187641666666N 43.84509827777778E
1545 m n. m.