Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Katolické obce a kostely v Arménii
Arménská katolická církev je poměrně specifická, a nelze ji označit za uniatskou církev. Uniatská (katolická) církevní společenství vznikala na Východě od 16. a 17. století v byzantské sféře a jednalo se o ty části východních církví, které si zachovaly svůj obřad, ale za nejvyššího představitele uznaly římského papeže. Arménská katolická církev se považuje za dědičku a nástupkyni víry a katolického církevního společenství, zároveň navazuje na arménskou církev hierarchizovanou svatým Řehořem Osvětitelem a pokračující svatými Nersesem, Sahakem a Mesropem a jejich pokračovateli. S Arménskou apoštolskou církví tak má Arménská katolická církev společné téměř vše kromě části historie a nejvyššího představitele, kterým je římský papež.
Podle vatikánské statistické ročenky Annuario Pontificio činil v roce 2016 celkový (celosvětový) počet arménských katolíků 736 000.