Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Arevik
Přestože tedy byly doby, kdy byl velký rozdíl mezi Franky a Armény, dnes se tyto rozdíly stále více stírají.
Ve vesnici Džitankov dokonce mají od roku 1991, kdy Arménie získala nezávislost na Sovětském svazu, obě skupiny společný kostel svatého Prkiče.