Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Arevik
V době, kdy většinu kostelů komunisté zavřeli, museli věřící svou víru tajit. Na druhou stranu právě tyto represe přinesly sblížení obou skupin (katolíků a ortodoxních / apoštolských křesťanů). Jemnosti ve věrouce a teologické rozdíly se už nezdály důležité.