Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Dimitrov, kostel sv. Cyrila
Na návštěvě u kostelnice a její sestry.
Místní Asyrijci mluví třemi jazyky – asyrijsky, rusky a arménsky.
Dnes se už asyrijština může vyučovat ve školách zcela bez problémů, ale v sovětských dobách to tak nebylo. Před 2. světovou válkou probíhala výuka ve školách v asyrijštině, a ještě do začátku války tato výuka skončila. Po válce byla asyrjština v asyrijských vesnicích vyučována jen jako jeden z předmětů se stejnou hodinovou dotací, jaká byla na cizí jazyk.