Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Klášter Chor Virap
Klášter sloužil jako duchovní centrum arménské apoštolské církve a byl sídlem katolikose všech Arménů.