Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Klášter Tatev
V roce 1373 byla v klášteře Tatev založena "univerzita", jedna z největších na jižním Kavkaze. Ve škole se vyučovala filozofie, teologie, gramatika, fyzika, matematika a astronomie, kaligrafie, jazyky, literatura, historie a architektura, učilo se umění miniatur a nástěnné malby, základy malířství a techniky tvorby knih. Škola připravovala hodnostáře, teology, učitele a odborníky na přepis rukopisů. Výuka trvala 7-8 let.
Kromě 500 mnichů žili v Tatevu také filozofové, hudebníci, spisovatelé a umělci. Prosperující vzdělávací zařízení existovalo jen do roku 1435, kdy klášter vypálil Šachruch, mladší Tamerlánův syn.