Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Křídla Tatevu / Wings of Tatev
Pohled z lanovky na poustevnu mnicha z tatevského kláštera.
Do tatevské poustevny, která se nachází hluboko pod hlavním klášterem v soutěsce řeky Vorotan, vedla tříkilometrová podzemní chodba, která je dnes neprůchodná. Poustevnu Tatev založili ve 14. století mniši z kláštera Arants, který byl zničen zemětřesením. Z dochovaných pramenů je známo, že poustevnu zničila tři po sobě jdoucí zemětřesení, ale nikomu z mnichů se nic nestalo, s výjimkou jednoho starce, který nechtěl opustit starou poustevnu a při třetím zemětřesení zemřel.