Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Karahunž, Zorac Karer
Prehistorické archeologické naleziště v arménské provincii Sjunik – arménský Stonehenge
GPS 39.55154574995N 46.02885125E