Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Selim
Zachovaný karavanseraj (středověký „hotel“ – ubytovna pro karavany) z roku 1332.
Ve středověké Arménii se spolu s rozvojem karavanních obchodních cest rozšiřovala a zdokonalovala síť cest, stavěly se hostince, krčmy a karavanseraje. K tomuto typu staveb patří také Selimův (Sulejmanův) karavanseraj, který vyniká svou geografickou polohou a jedinečným architektonickým řešením. Ve srovnání s jinými středověkými stavbami podobného účelu v Arménii je dobře zachovalý.
GPS 39.9492436N, 45.2361844E