Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Selim
Tloušťka stěn dosahuje 1,1-1,2 m. Interiér osvětlují tři široké světelné otvory ve stropě mezi nosnými klenbami; další pak osvětluje první sál. Ze tří příčných nosných oblouků je prostřední oblouk vyšší než boční. Ve stejných vzdálenostech od sebe je 8 pylonů, mezi nimiž je 16 kamenných jeslí pro koně. Střecha je pokryta širokými, čistě otesanými kamennými deskami, délka každé desky je 2 metry.
GPS 39.9492436N, 45.2361844E