Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Nardi (desková hra podobná vrhcábům)
Hra pro dva hráče na hrací desce složené z dvaceti čtyř úzkých polí, které jsou uspořádány do čtyř skupin po šesti. Tyto skupiny se nazývají - dům, dvůr, soupeřův dům, soupeřův dvůr. Dům a dvůr jsou od sebe odděleny mříží, která vyčnívá nad hrací plochu a nazývá se bar.
Cílem hry je přesunout všechny figury do svého domu a poté je odstranit z hrací plochy. Hráč, který odstranil všechny své figury jako první, vyhrává hru.