Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Zřícenina hradu Amberd a kostel Vahramašen
Pevnost byla postavena na ostrohu ohraničeném srázy hlubokých roklí. Nejvýše položenou část pevnosti zaujímá několikapatrový hrad. Silné stěny z velkých čedičových bloků obklopují výběžek ze všech stran a činí ho téměř nedobytným. Prstenec sběrných hrází na jižním svahu Aragatsu nad pevností zadržoval vodu po tání sněhu a odtud odtékala do Amberdu; pevnost byla napájena také z pramenů nacházejících se výše na svahu.
GPS 40.38935477775N 44.2259236667E
2150 m n. m.