Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Památník arménské abecedy
Po přijetí křesťanství v Arménii vznikla potřeba vytvořit národní abecedu, protože Bible byla k dispozici pouze v řečtině nebo asyrijštině.
Po dlouhém vědeckém bádání a studiu různých abeced a systémů písma v Edesse vytvořil Mesrop Maštoc v letech 405-406 arménskou abecedu o 36 písmenech (časem došlo k přidání 3 písmen, nyní má abeceda 39 písmen).
Maštocova abeceda, která úspěšně odráží fonetiku arménského jazyka, přispěla nejen k šíření křesťanství v Arménii, ale také k rozvoji arménské literatury a poezie od raného středověku.
GPS 40.40809736111111N 44.38080744444444E