Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Aknalič
Hrob jezídského podnikatele Mirzy Slojana, který se narodil v Arménii a žil v Rusku – ten financoval výstavbu aknaličského chrámu.