Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Ečmjadzin, kostel Panny Marie (Přesvaté Bohorodičky) v ulici Nar-dos.
GPS 40.164828884N 44.2918158055E