Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Ečmjadzin, klášterní okrsek.
Motivy starých ikon: Proměnění Páně – Ježíš se ukazuje vybraným učedníkům (Petr, Jakub a Jan) s mimořádnou nádherou na hoře Tábor a rozmlouvá s Mojžíšem a prorokem Elijášem.