Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Zvartnoc
V chrámu ve Zvartnocu je uložena (podobně jako v několika dalších významných arménských chrámech) část ostatků sv. Řehoře Osvětitele
GPS 40.16037447222222N 44.33658688888889E