Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Zvartnoc
Ve středu základny je vepsán kříž, jehož 3 křídla jsou v půlkruhu tvořena 6 sloupy, 4. křídlo tvořila prázdná zeď pokrytá freskami a mozaikami. Oltářová římsa měla vyvýšeninu (kazatelnu) a před ní byla křtitelnice. Za pódiem byla čtvercová místnost (sakristie), ze které se dalo vystoupit po schodech do horní části.
GPS 40.16037447222222N 44.33658688888889E