Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Aršalujs / Arshaluys (Aurora) Mardiganianová
V roce 1918 vyšly v New Yorku jedny z prvních dokumentárních vzpomínek očitého svědka arménské genocidy – "Zpustošená Arménie" (“Ravished Armenia”).
V této knize Aršalujs (Aurora) Mardiganianová, dívka z Čmškatsagu, Armény obývaného města v Osmanské říši (dnešní Çemişgezek), podrobně vylíčila hrůzné zážitky, které prožila během genocidy.
Ve čtrnácti letech byla Aršalujs bita a mučena v harémech tureckých úředníků a místních Kurdů. Nejtraumatičtější však pro ni byla skutečnost, že přišla o rodiče, sestry a tři bratry, kteří byli před jejíma očima krutě zabiti. Po dvou letech těchto hrůz se Aršalujs Mardiganianová neboli Arménka Janna d'Ark, jak se jí říkalo v Americe, vzepřela násilné konverzi muslimské víry a utekla z harému Kemala Efendiho, svého tureckého pána. Na začátku jara roku 1917 se po dlouhotrvajícím putování dostala do Erzrumu, který již byl obsazen ruskými vojsky. Tam Aršalujs poskytli útočiště američtí misionáři. Později se za pomoci Arménského národního svazu a Amerického výboru pro pomoc Arménům a Syřanům přestěhovala do ruského Petrohradu, poté do New Yorku v USA a usadila se tam. Za své poslání považovala informovat svět o zvěrstvech páchaných na Arménech v Turecku.
Kniha Zpustošená Arménie byla dokončena, když Americký výbor pro pomoc Arménům a Syřanům nabídl, že podle scénáře knihy vytvoří film. Bylo dohodnuto, že veškerý zisk (který dosáhl 30 milionů dolarů), bude věnován na pomoc 60 000 arménských sirotků shromážděných na Blízkém východě.
V roce 1918 natočil režisér Oscar Apfel ve studiu Metro Goldwin Mayer němý film "Aukce duší" (“Auction of Souls”), který se vlastně stal prvním filmem o genocidě vůbec. Scén se zúčastnilo více než 10 000 arménských obyvatel jižní Kalifornie, včetně 200 deportovaných dětí. Film shlédl i vikomt James Bryce, předseda Amerického výboru pro pomoc Arménům a Syřanům, bývalý velvyslanec Velké Británie v USA a Henry Morgenthau, americký velvyslanec v Turecku v letech 1913-1916. Všichni dílo vysoce oceňovali.
Film je pozoruhodný zejména tím, že Aurora byla autorkou scénáře a zároveň hrála hlavní roli. Její přínos, pokud jde o přesnost kostýmů, postav, prostředí a pozadí, byl neuvěřitelný. Režisér filmu Oscar Apfel vzal v úvahu velký politický význam filmu, a právě proto vybral Mardiganianovou do hlavní role. Apfel byl přesvědčen, že účast Mariganianové osloví nejen jeden národ, ale celé lidstvo.