Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Chrám v Garni.
Jedná se o jedinou plně restaurovanou a obnovenou architektonickou památku v Arménii z pohanského a helénistického období.