Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Klášter Geghard. Katogiké.
Katogiké je hlavním kostelem v komplexu a tradičně nejuctívanějším místem. Kostel je postaven přímo před nepřístupnou horou. Vnější obrysy půdorysu připomínají rovnostranný kříž vepsaný do čtverce a zakrytý kopulí na čtvercové základně. V rozích jsou malé dvoupatrové kaple s válcovými klenbami a schodišti vystupujícími ze stěn. Na vnitřních stěnách je mnoho nápisů, které zmiňují dary přinesené klášteru.