Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Klášter Geghard. Žamatun.
Ve východní části Avazanu se nachází knížecí hrobka Prošjanovců a druhý jeskynní kostel Panny Marie. Byly vytesány v roce 1283 a jsou také průchozí přes gavit.
Žamatun je čtvercová místnost vytesaná ve skále s hluboce vytesanými reliéfy na stěnách. Zajímavý je reliéf na severní stěně nad klenutými chodbami: uprostřed jsou hlavy lvů s řetězy na krku, hlavy jsou otočeny k pozorovateli, místo konců ocasů jsou hlavy draků hledících vzhůru; tato symbolika zřejmě pochází ještě z pohanských dob. Mezi lvy, nad řetězem, je orel s rozepjatými křídly a beránkem v drápech. Jedná se pravděpodobně o erb knížecího rodu Prošjanovců.