Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Klášter Geghard
Klášter se nachází v soutěsce horské řeky Goht (pravý přítok řeky Azat), asi 40 km jihovýchodně od Jerevanu. Je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.