Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Gjumri – centrum arménských katolíků
Katedrála Svatých mučedníků. Seznam hlavních dárců na výstvabu katedrály (2012–2015).
První trhliny v sovětském potlačování arménské katolické církve se objevily po ničivém zemětřesení v roce 1988, které otřáslo severozápadní Arméni, tedy oblastí, kde se soustřeďuje katolická církev. Města Spitak a Gjumri (tehdy nazývané Leninaken) byla téměř srovnána se zemí. Asi 25 000 Arménů zahynulo a dalších 500 000 přišlo o střechu nad hlavou.
Zemětřesení však také vedlo k přílivu mezinárodní pomoci, ekumenické (mezicírkevní) spolupráci v Arménii.

Budoucí arcibiskup Gugerotti, který navštívil katolické vesnice v Arménii po zemětřesení v roce 1988 byl překvapený, že všichni katoličtí vesničané nosili růžence, ačkoli růženec není součástí arménské tradice. Vesničané získali zpět klíče od kostela, který byl po desetiletí zavřený. Padre Gugerotti byl pozván na tajnou bohoslužbu, na které ovšem nebyl žádný kněz, žádná eucharistie (mše), jen starý muž, který všechny vedl při zpěvu žalmů. Uvnitř kostela byly obrazy Poslední večeře, Panny Marie a další tradiční katolické obrazy.
Po rozpadu SSSR lidé začali chodit do kostela, ale bohoslužba pro ně byla cizí – lidé uvnitř kostela kouřili a nosili klobouky a během liturgie si povídali... Přesto bylo podle Gugerottiho velmi povzbuzující, že si udrželi svou víru.

GPS 40.78187641666666N 43.84509827777778E