Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Azatan
Původní název vesnice byl Galdema, Gandma, Chli Garakilisa. V roce 1945 byla vesnice přejmenována na Azatan.
Vesnice byla na začátku 19. století největší hustě osídlenou osadou v horském údolí Širak. V roce 1804 došlo poblíž vesnice k velkým rusko-perským střetům. V roce 1826 se zde odehrála strašlivá bitva s Peršany. Vojska perského šáha zaútočila na vesnici ze dvou směrů. Obránci vesnice postavili proti nepříteli 500 lidí, kteří nepříteli vzdorovali 120 hodin. Obyvatelstvo, které vykazovalo hrdinskou obranu, však nemohlo odolat perské armádě, a vesnice se úplně změnila v ruiny. Mnoho obyvatel bylo zajato, zabito a domy byly zapáleny. To vše zmiňuje román Chačatura Abovjana „Rány Arménie“. Abovjan vesnici osobně navštívil, na vlastní oči viděl zvěrstva Peršanů a obranu vesničanů. Obyvatelé vesnice se museli bránit v letech 1918-1920 v dalších bitvách proti Turkům, a většina populace se přestěhovala na bezpečnější místa.
GPS 40.71680105555556N 43.82490252777778E
1 500 m n. m.