Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Arevik
Za vlády komunistů, a zejména za Josefa Stalina, byla v Arménské sovětské socialistické republice tvrdě potlačována všechna náboženství. Nakonec byly s Arménskou apoštolskou církví uzavřeny určité dohody. Arménským katolíkům se však stejných úlev nedostalo. Kdo chtěl například v 50. letech 20. století nechat pokřtít děti, tak to mohl udělat jen tajně a vystavoval se tvrdým postihům – někteří kněží byli popraveni.
Kostely získávaly velmi praktické využití – měnily se na sklady, stáje...
Kostel v Areviku byl pro bohoslužby uzavřen v roce 1947 a stalo se z něj kulturní centrum.
Ještě před válkou (v r. 1926) byl poprvé poškozen zemětřesením, podruhé byl poškozen při zemětřesení v roce 1988.
V několika málo vesnicích měli v tomto ohledu štěstí, protože místní vysoce postavení komunisté dokázali svým vlivem zařídit, že kostel uzavřený nebyl.