Arménie 2021
To index page Previous page Next page
Original image
Arevik
Katolíci (ale i příslušníci Arménské apoštolské církve) na území dnešní Arménie přicházeli už v 18. století z území současného Turecka (Západní Arménie), kde byli v rámci Osmanské říše perzekuováni, nebo věřili, že najdou lepší podmínky pod ruským patronátem.
Protože katoličtí Arméni měli blízké vztahy s francouzskými misionáři, byli označováni jako Frankové.
Vesnici založilo 12 rodin, které sem přišly v letech 1810–1815. Původně se vesnice jmenovala Tapadolak, jméno Arevik získala až během sovětské vlády v roce 1945. Krátce po jejich příchodu byl postaven katolický kostel Sv. Řehoře Osvětitele (Iluminátora), který je ve vesnici dodnes.